kwadrat2partnerzy

 

Jarosław WIŚNIEWSKI

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

foto ewas

Ewa SZYMURA

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Mariusz KAMYK

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Partner w Kancelarii Wiśniewski, Szymura,
Kamyk Spółka Partnerska Radców Prawnych.

Partner w Kancelarii Wiśniewski, Szymura,
Kamyk  Spółka  Partnerska  Radców Prawnych.

Partner w Kancelarii Wiśniewski, Szymura,
Kamyk Spółka Partnerska Radców Prawnych.


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji – magister prawa – 1997 rok.Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach, studia podyplomowe: „Strategia Podatkowa” – 1998 rok.


Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji – magister prawa – 1999 rok.

Aplikacja sądowa 1999-2002.

Aplikacja radcowska 2003- 2005


Laureat konkursu na najlepszego studenta prawa w Polsce "Primus in primis" - pierwsze miejsce na poziomie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i trzecie miejsce na poziomie ogólnopolskim - 2001 rok.Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji – magister prawa - 2002 rok. 


Radca prawny od 2002 roku, członek Okręgowej Izby Radców  Prawnych w Katowicach.


Radca prawny od 2005 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.


Radca prawny od 2006 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.


Zakres praktyki:

   Kompleksowe świadczenie pomocy prawnej dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych, w szczególności spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych, obejmujące prawo spółek handlowych
(w tym: 
zakładanie spółek, likwidacja spółek, transakcje na udziałach oraz akcjach, zmiany wysokości kapitałów spółek kapitałowych, przekształcenia, łączenia, transakcje na majątku, wewnętrzne regulaminy spółek kapitałowych, obsługa organów spółek kapitałowych), regulacje związane ze spółkami publicznymi z uwzględnieniem obowiązków informacyjnych, obrotu akcjami, prawo cywilne, prawo umów (w tym umowy i porozumienia handlowe, umowy budowlane, umowy inwestycyjne, umowy konsorcjum, umowy o wspólne przedsięwzięcia, umowy ramowe, obrót wierzytelnościami 
i zabezpieczenia wierzytelności), prawo budowlane, prawo pracy, prawo własności intelektualnej i przemysłowej, prawo zamówień publicznych, a także udział w rozwiązywaniu sporów przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi i sądami administracyjnymi.

Praktyka jest prowadzona także w języku angielskim.


Zakres praktyki:

    Kompleksowe świadczenie pomocy prawnej dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej, handlowej, usług medycznych i finansowych, energetycznej.

Współpraca ze spółkami kapitałowymi (także giełdowymi spółkami akcyjnymi), obejmująca wszystkie aspekty prawne funkcjonowania tych podmiotów.

Wsparcie prawne bieżącej działalności gospodarczej, transakcje w ramach grupy kapitałowej oraz z podmiotami zewnętrznymi, sprawy korporacyjne, transformacje podmiotowe, due diligence.

Obsługa procesów zawierania i realizacji oraz końcowego rozliczenia kontraktów budowlanych, w tym inwestycji liniowych, z uwzględnieniem uwarunkowań współpracy konsorcjów.

Reprezentowanie klientów w negocjacjach i sporach sądowych dotyczących:

 • kontraktów budowlanych – z perspektywy generalnego wykonawcy jak również podwykonawców i członków
  konsorcjum;
 • ubezpieczeń budowlanych;
 • odpowiedzialności członków zarządu;
 • z zakresu bieżącej działalności danego podmiotu,
 • w tym: windykacji roszczeń, spraw pracowniczych.

Wprowadzanie i aktualizacja systemu ochrony danych osobowych w podmiotach gospodarczych, transfer danych osobowych do państw trzecich. Świadczenie pomocy prawnej także dla klientów zagranicznych oraz z udziałem zagranicznym.

 


Zakres praktyki:

   Kompleksowe świadczenie pomocy prawnej dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem branży energetycznej, w tym zwłaszcza:

 • doradztwo w zakresie obowiązków przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców przemysłowych, w tym przygotowywanie opinii prawnych, zwłaszcza w tematach pozostających na styku energetyki i prawa, 
 • umowy sprzedaży, dystrybucji i kompleksowe dostarczania energii i paliw gazowych w tym zwłaszcza kompleksowe wsparcie w zakresie procedury zmiany sprzedawcy w związku z liberalizacją rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej. 
 • umowy generalne zawierane między OSD i sprzedawcami, umowy z podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie handlowej (POB), 
 • umowy dotyczące działalności w zakresie obrotu paliwami płynnymi, oraz dotyczące działalności podmiotów przywożących paliwa płynne. 
 • umowy o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwa energetycznego, 
 • postępowania dotyczące służebności przesyłu i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z urządzeń energetycznych położonych na cudzych gruntach, 
 • weryfikacja prawna Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, oraz dokumentów kierowanych do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
 • reprezentowanie przez Urzędem Regulacji Energetyki w szczególności w ramach postępowań koncesyjnych, postępowań kontrolnych dotyczących wykonywania obowiązków przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów przywożących paliwa płynne oraz postępowań dotyczących nakładanych kar administracyjnych,
 • udział w prowadzonych negocjacjach, dotyczących umów w sprawach określonych powyżej, a także w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi. 

Pomoc prawna jest prowadzona jest także w języku angielskim (praktyka od wielu lat obejmuje współpracę z podmiotami będącymi polską częścią grupy kapitałowej o zasięgu ogólnoświatowym).

 

 

kwadrat2

 
kwadrat2

 
kwadrat2